MUDr. Jiří Šťastný

Kardiologie Vsetín

Od roku 2012 pracoval v Kardiocentru Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně, kde se zabýval jak akutní a intervenční kardiologií (licence Invazivní a intervenční kardiologie 2019), tak se podílel na vzniku a provozu Ambulance srdečního selhání. Nadále je zapojen v programu Intervenční kardiologie KNTB.

Věnoval se výzkumné i publikační činnosti – během studia lékařské fakulty i během práce v KNTB. Absolvoval stáž na Kardiologickém oddělení Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě, USA a četné stáže na českých pracovištích (FN Brno, CKTCH Brno, FN Olomouc)

Zdravotní sestra
Edita Stavinohová

Kardiologie Vsetín

Po ukončení Střední zdravotnické školy pracovala jako diplomovaná všeobecná sestra na Neurochirurgii FN Olomouc, následně na Interním oddělení Vsetínské nemocnice. Poté působila jako staniční sestra oddělení ARO. Od roku 2007 pracovala na Klinice oční a estetické chirurgie Zlín jako instrumentářka a manažerka kliniky. Účastnila se četných kongresů a vzdělávacích programů.

Zdravotní sestra
Karla Válková

Kardiologie Vsetín

Od roku 1988 pracovala na Interním oddělení + JIP Městské nemocnice Ostrava – Fifejdy. V roce 1990 nastoupilo d Vsetínské nemocnice, kde pracovala na Interní JIP do roku 2011. Poté nastoupila do specializovaných ambulancí – interní, diabetologické, LPS. Od roku 2014 pracovala na hemodialýze Vsetínské nemocnice. Absolvovala pomaturitní specializační studium v oboru Zdravotní sestra v úseku anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Účastnila se vzdělávacích akcí potřebných k registraci sester.